Ljudska univerza Rogaška Slatina jest organizacją non-profit zajmującą się edukacją i szkoleniami dorosłych. Oferuje formalne i pozaformalne programy edukacyjne obejmujące zarówno szkoły średnie, jak i programy kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie gastronomii, gastronomii, gotowania, sprzedaży, gospodarki, opieki nad dziećmi czy turystyki, natomiast nieformalne programy edukacyjne prowadzone są w formie seminariów, kursów, wykładów, wieczory literackie i tym podobne. Organizacja oferuje również różne programy rozwoju osobistego, warsztaty, kursy komputerowe dla bezrobotnych i starszych, kursy językowe, kursy komputerowe i księgowe oraz wiele programów edukacyjnych dla dorosłych ze specjalnymi potrzebami dla lokalnego Ośrodka Opieki Społecznej. Organizacja ma bardzo aktywny Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym oferuje różne formy uczenia się przez całe życie osobom powyżej 55 roku życia. Jest to również licencjonowane centrum języka słoweńskiego jako drugiego języka oraz centrum międzypokoleniowe. Posiada duże doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych oraz w ponad 20 projektach Erasmus+.