Ljudska univerza Rogaška Slatina je neprofitni ponudnik izobraževanja in usposabljanja odraslih. Nudi formalne in neformalne izobraževalne programe, ki vključujejo tako srednješolske kot poklicne programe s področja gostinstva, gastronomije, kuharstva, prodaje, gospodarstva, varstva otrok ali turizma, neformalni izobraževalni programi pa se izvajajo v obliki seminarjev, tečajev, predavanj, literarnih večerov in podobno. Organizacija ponuja tudi različne programe osebne rasti, delavnice, računalniške tečaje za brezposelne in starejše, jezikovne tečaje, računalniške tečaje in računovodstvo ter številne izobraževalne programe za odrasle s posebnimi potrebami za lokalni varstveno delovni center. Organizacija ima zelo aktivno Univerzo za tretje življenjsko obdobje, v sklopu katere nudijo različne dejavnosti vseživljenjskega učenja starejšim od 55 let. Je tudi licenčni center za slovenski jezik kot drugi jezik in medgeneracijski center. Organizacija ima veliko izkušenj pri nacionalnih in mednarodnih projektih ter v več kot 20 projektih Erasmus+.