Nasi partnerzy

VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE – VITECO SRL – Italy

VITECO to włoska firma z siedzibą na Sycylii. Jej kadrę tworzą profesjonaliści z doświadczeniem inżynieryjnym i biznesowym. Jest dostawcą oprogramowania i e-learningu, współpracującym zarówno z klientami krajowymi, jak i partnerami europejskimi w projektach unijnych. Zapewnia nieformalną edukację młodzieży i dorosłych, której celem jest pomoc w nabyciu umiejętności potrzebnych do prowadzenia satysfakcjonującego i produktywnego życia oraz ma na celu włączenie zróżnicowanych i wrażliwych grup. Jej podstawowa działalność opiera się na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz tworzeniu internetowych rozwiązań do wspólnego uczenia się i zarządzania treściami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem umiejętności twardych i miękkich. Przez lata VITECO zdobyło duże doświadczenie w tworzeniu poważnych gier i platform internetowych dla dorosłych i osób starszych.

FUNDACJA BIOSYNERGIA – Poland

Fundacja Biosynergia działa od 2012 roku i ma na celu promocję zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród różnych grup wiekowych. Prowadzi warsztaty i projekty edukacyjne dla rodzin, a od 2015 roku ich głównymi beneficjentami są osoby starsze. Fundacja Biosynergia współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, z którymi realizuje działania i prowadzi warsztaty. Jej kadra to stali edukatorzy i wolontariusze zaangażowani w realizowane przez nich projekty. Wśród współpracowników są terapeuci, seksuolodzy, dietetycy, trenerzy zawodowi i trenerzy oraz artyści. Zespół ma również dwóch bardzo doświadczonych koordynatorów projektów z historią 15 projektów międzynarodowych i ponad 40 krajowych.

ASOCIACION EGERIA DESARROLLO SOCIAL – Spain

Asociacion Egeria Desarrollo Social to stowarzyszenie otwarte dla młodych ludzi i dorosłych niezależnie od ich pochodzenia ekonomicznego, społecznego, religijnego lub kulturowego, skupiające się na feminizmie i edukacji praw człowieka, z siedzibą w Maladze (Hiszpania). Działa w edukacji na rzecz równości płci, zapobieganiu przemocy ze względu na płeć oraz wzmacnianiu pozycji kobiet i ogólnie w prawach człowieka. Promuje edukację pozaformalną jako narzędzie wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Do jej celów należy przyczynianie się do budowy społeczeństwa bez dyskryminacji, promowanie krytycznego myślenia, obrona praw człowieka, kultury i wiedzy, promowanie udziału kobiet w polityce, przestrzeni publicznej i kobiecej przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości w zakresie szkoleń i integracji młodych ludzi, promowanie zatrudnienie i samozatrudnienie oraz przeciwdziałanie nierównościom na rzecz sprawiedliwości społecznej.

LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAZEVANJE IN – Slovenia

Ljudska univerza Rogaška Slatina jest organizacją non-profit zajmującą się edukacją i szkoleniami dorosłych. Oferuje formalne i pozaformalne programy edukacyjne obejmujące zarówno szkoły średnie, jak i programy kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie gastronomii, gastronomii, gotowania, sprzedaży, gospodarki, opieki nad dziećmi czy turystyki, natomiast nieformalne programy edukacyjne prowadzone są w formie seminariów, kursów, wykładów, wieczory literackie i tym podobne. Organizacja oferuje również różne programy rozwoju osobistego, warsztaty, kursy komputerowe dla bezrobotnych i starszych, kursy językowe, kursy komputerowe i księgowe oraz wiele programów edukacyjnych dla dorosłych ze specjalnymi potrzebami dla lokalnego Ośrodka Opieki Społecznej. Organizacja ma bardzo aktywny Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym oferuje różne formy uczenia się przez całe życie osobom powyżej 55 roku życia. Jest to również licencjonowane centrum języka słoweńskiego jako drugiego języka oraz centrum międzypokoleniowe. Posiada duże doświadczenie w projektach krajowych i międzynarodowych oraz w ponad 20 projektach Erasmus+.

Poprzednie
Następne