Artykuły

Starzenie się pamięci

Według najpopularniejszej definicji pamięć jest zdolnością do przechowywania i odtwarzania wcześniej przyswojonych informacji. Dzieli się ją na krótko- i długotrwałą. W uproszczeniu, pamięć krótkotrwała obejmuje

Czytać więcej »