CHODŹ i zagraj dla zdrowia

Scope

Projekt Erasmus+ „CO-M-E i graj o zdrowie!” ma na celu pomoc starszym edukatorom i opiekunom w pracy w obszarze edukacji zdrowotnej poprzez stworzenie zestawu narzędzi, którego metodologia opiera się na procesie autodiagnozy, autorefleksji i modułowego doboru treści do potrzeb grupy i moment procesu uczenia się.

REZULTATY

Zawartość nnarzędziownika

Pakiet gier w edukacji stacjonarnej (CO-M-E i siadaj do gry!)

Gry on-line (CO-M-E ON i graj!)

Podręcznik prezentujący metodykę pracy z tymi narzędziami (CO-M-E - jak grać?)

INNOWACYJNOŚĆ

Edukatorzy, wolontariusze i opiekunowie pracujący z seniorami będą mieli innowacyjne narzędzia do lepszej interakcji i zrozumienia osób starszych i ich trudności. Dzięki grom online i kartom, wraz z zestawem narzędzi zawierającym praktyczne wskazówki, jak lepiej z nich korzystać, edukatorzy będą mogli diagnozować zdolności poznawcze i stan psychiczny uczniów. Da im to możliwość lepszego zdefiniowania ścieżki edukacyjnej dla seniorów.

WPŁYW

Projekt przyczyni się do stworzenia środowiska współpracy w zakresie uczenia się między edukatorami a seniorami. Poprzez podnoszenie świadomości i szkolenia w takich delikatnych kwestiach   jak możliwości poznawcze, zdrowie psychiczne czy emocjonalne, możliwe będzie szerzenie dobrych praktyk w zakresie korzystania z innowacyjnych narzędzi, takich jak gry wspierające i edukujące osoby starsze.

GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową są edukatorzy opiekunowie i wolontariusze pracujący lub opiekujący się osobami starszymi. Drugą grupę docelową stanowią seniorzy w wieku 60+, którzy chcą znów poczuć się samodzielni i są zainteresowani rozpoznaniem swojego stanu zdrowia