Naši partnerji

VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE- VITECO SRL- Italija

VITECO je italijansko MSP s sedežem na Siciliji. Njegovo osebje sestavljajo strokovnjaki z inženirskimi in poslovnimi izkušnjami. So ponudniki programske opreme in e-izobraževanja in sodelujejo z nacionalnimi strankami in evropskimi partnerji v projektih EU. Mladim in odraslim zagotavljajo neformalno izobraževanje za pridobivanje spretnosti, ki jih potrebujejo za izpolnjujoče in produktivno življenje, ter vključevanje različnih in ranljivih skupin. Osnovna dejavnost organizacije temelji na poklicnem izobraževanju in izobraževanju ter razvoju spletnih rešitev za sodelovalno učenje in upravljanje izobraževalnih vsebin s posebnim poudarkom na vprašanjih, povezanimi z razvojem trdih in mehkih veščin. VITECO je z leti pridobil veliko izkušenj pri ustvarjanju resnih iger in spletnih platform za odrasle in starejše.

FUNDACJA BIOSYNERGIA- Poljska

Fundacija Biosynergia deluje od leta 2012 in si prizadeva promovirati zdravje in zdravstveno vzgojo med različnimi starostnimi skupinami. Izvaja delavnice in izobraževalne projekte za družine, od leta 2015 pa so njihovi glavni udeleženci starejši. Fundacija Biosynergia sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami, s katerimi izvaja aktivnosti in izvaja delavnice. Njeni sodelavci so redni izobraževalci in prostovoljci, ki so vključeni v projekte, ki jih izvajajo. Med sodelavci so terapevti terapevti, seksologi, nutricionisti, poklicni trenerji in trenerji ter umetniki. Ekipa ima tudi dva zelo izkušena koordinatorja projektov s 15 mednarodnimi in več kot 40 nacionalnimi projekti..

ASOCIACIÓN EGERIA DESARROLLO SOCIAL- Španija

Asociacion Egeria Desarrollo Social je združenje, odprto za mlade in odrasle, ne glede na njihovo ekonomsko, socialno, versko ali kulturno ozadje, osredotočeno na feminizem in izobraževanje o človekovih pravicah, s sedežem v Malagi (Španija). Deluje na področju izobraževanja o enakosti spolov, preprečevanja nasilja na podlagi spola ter krepitve vloge žensk in človekovih pravic na splošno. Spodbuja neformalno izobraževanje kot orodje za ustvarjanje pozitivnega vpliva v družbi. Cilji organizacije vključujejo prispevanje k izgradnji družbe brez diskriminacije, spodbujanje kritičnega mišljenja, obrambo človekovih pravic, kulture in znanja, spodbujanje sodelovanja žensk v politiki, javnem prostoru in ženskem podjetništvu, ozaveščanje o usposabljanju in integraciji mladih, spodbujanje zaposlovanje in samozaposlitev ter delo proti neenakostim v korist socialne pravičnosti.

LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA IZOBRAZE VANJE IN KULTURO – Slovenija

Ljudska univerza Rogaška Slatina je neprofitni ponudnik izobraževanja in usposabljanja odraslih. Nudi formalne in neformalne izobraževalne programe, ki vključujejo tako srednješolske kot poklicne programe s področja gostinstva, gastronomije, kuharstva, prodaje, gospodarstva, varstva otrok ali turizma, neformalni izobraževalni programi pa se izvajajo v obliki seminarjev, tečajev, predavanj, literarnih večerov in podobno. Organizacija ponuja tudi različne programe osebne rasti, delavnice, računalniške tečaje za brezposelne in starejše, jezikovne tečaje, računalniške tečaje in računovodstvo ter številne izobraževalne programe za odrasle s posebnimi potrebami za lokalni varstveno delovni center. Organizacija ima zelo aktivno Univerzo za tretje življenjsko obdobje, v sklopu katere nudijo različne dejavnosti vseživljenjskega učenja starejšim od 55 let. Je tudi licenčni center za slovenski jezik kot drugi jezik in medgeneracijski center. Organizacija ima veliko izkušenj pri nacionalnih in mednarodnih projektih ter v več kot 20 projektih Erasmus+.

Previous
Next