Asociacion Egeria Desarrollo Social je združenje, odprto za mlade in odrasle, ne glede na njihovo ekonomsko, socialno, versko ali kulturno ozadje, osredotočeno na feminizem in izobraževanje o človekovih pravicah, s sedežem v Malagi (Španija). Deluje na področju izobraževanja o enakosti spolov, preprečevanja nasilja na podlagi spola ter krepitve vloge žensk in človekovih pravic na splošno. Spodbuja neformalno izobraževanje kot orodje za ustvarjanje pozitivnega vpliva v družbi. Cilji organizacije vključujejo prispevanje k izgradnji družbe brez diskriminacije, spodbujanje kritičnega mišljenja, obrambo človekovih pravic, kulture in znanja, spodbujanje sodelovanja žensk v politiki, javnem prostoru in ženskem podjetništvu, ozaveščanje o usposabljanju in integraciji mladih, spodbujanje zaposlovanje in samozaposlitev ter delo proti neenakostim v korist socialne pravičnosti.