Asociacion Egeria Desarrollo Social to stowarzyszenie otwarte dla młodych ludzi i dorosłych niezależnie od ich pochodzenia ekonomicznego, społecznego, religijnego lub kulturowego, skupiające się na feminizmie i edukacji praw człowieka, z siedzibą w Maladze (Hiszpania). Działa w edukacji na rzecz równości płci, zapobieganiu przemocy ze względu na płeć oraz wzmacnianiu pozycji kobiet i ogólnie w prawach człowieka. Promuje edukację pozaformalną jako narzędzie wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Do jej celów należy przyczynianie się do budowy społeczeństwa bez dyskryminacji, promowanie krytycznego myślenia, obrona praw człowieka, kultury i wiedzy, promowanie udziału kobiet w polityce, przestrzeni publicznej i kobiecej przedsiębiorczości, podnoszenie świadomości w zakresie szkoleń i integracji młodych ludzi, promowanie zatrudnienie i samozatrudnienie oraz przeciwdziałanie nierównościom na rzecz sprawiedliwości społecznej.