VITECO je italijansko MSP s sedežem na Siciliji. Njegovo osebje sestavljajo strokovnjaki z inženirskimi in poslovnimi izkušnjami. So ponudniki programske opreme in e-izobraževanja in sodelujejo z nacionalnimi strankami in evropskimi partnerji v projektih EU. Mladim in odraslim zagotavljajo neformalno izobraževanje za pridobivanje spretnosti, ki jih potrebujejo za izpolnjujoče in produktivno življenje, ter vključevanje različnih in ranljivih skupin. Osnovna dejavnost organizacije temelji na poklicnem izobraževanju in izobraževanju ter razvoju spletnih rešitev za sodelovalno učenje in upravljanje izobraževalnih vsebin s posebnim poudarkom na vprašanjih, povezanimi z razvojem trdih in mehkih veščin. VITECO je z leti pridobil veliko izkušenj pri ustvarjanju resnih iger in spletnih platform za odrasle in starejše.