Spomin in staranje

Po najpogostejši opredelitvi je spomin sposobnost shranjevanja in priklica prej znanih informacij. Deli se na kratkoročni in dolgoročni. Preprosto povedano, kratkoročni spomin shranjuje najbolj aktualne dogodke, dokler se ne pozabijo ali prenesejo v dolgoročni spomin.  Če spomin dobro deluje, naj bi bili prav tam trajno shranjeni. Na to, kako dolgo si bomo znanje zapomnili, vpliva […]

Kako je videti starostnikovo čustveno življenje in zakaj je tako pomembno skrbeti zanj?

Večina izkušenj ljudi pusti svoj pečat v obliki čustev. Delujejo kot osebni regulator, spodbujajo določeno vedenje ali celo filtrirajo človekove misli. Veliko lažje je opaziti nekaj, kar bo okrepilo negativno razpoloženje, kot pa karkoli, kar bi ga lahko spremenilo. Zato je sposobnost razlikovanja med lastnimi čustvi in njihovega uravnavanja zelo pomembna. To spretnost vadimo vse […]

Ovire v komunikaciji s starejšimi ljudmi

Komunikacija je pomembna sestavina našega življenja. Služi kot orodje za izmenjavo informacij in izkušenj, predvsem pa je oblika zabave. Neprestano komuniciramo, čeprav se tega ne zavedamo, ne le verbalno, temveč tudi z gestami, držo ali mimiko, zaradi česar se lahko počutimo kot del skupnosti.  Na žalost pa lahko včasih na tem področju naletimo na nekatere […]