VITECO to włoska firma z siedzibą na Sycylii. Jej kadrę tworzą profesjonaliści z doświadczeniem inżynieryjnym i biznesowym. Jest dostawcą oprogramowania i e-learningu, współpracującym zarówno z klientami krajowymi, jak i partnerami europejskimi w projektach unijnych. Zapewnia nieformalną edukację młodzieży i dorosłych, której celem jest pomoc w nabyciu umiejętności potrzebnych do prowadzenia satysfakcjonującego i produktywnego życia oraz ma na celu włączenie zróżnicowanych i wrażliwych grup. Jej podstawowa działalność opiera się na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz tworzeniu internetowych rozwiązań do wspólnego uczenia się i zarządzania treściami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem umiejętności twardych i miękkich. Przez lata VITECO zdobyło duże doświadczenie w tworzeniu poważnych gier i platform internetowych dla dorosłych i osób starszych.