Starzenie się pamięci

Według najpopularniejszej definicji pamięć jest zdolnością do przechowywania i odtwarzania wcześniej przyswojonych informacji. Dzieli się ją na krótko- i długotrwałą. W uproszczeniu, pamięć krótkotrwała obejmuje wydarzenia bieżące, które po upływie pewnego czasu zostaną zapomniane lub przekazane do pamięci długotrwałej. Tam zaś, przy prawidłowym funkcjonowaniu pamięci, powinny być przechowywane trwale. To jak długo dana informacja pozostaje […]

Jak wygląda życie emocjonalne seniorów i dlaczego tak ważne jest żeby o nie dbać?

Zdecydowana większość wydarzeń, których człowiek doświadcza na przestrzeni swojego życia, pozostawia po sobie ślad w postaci emocji. Te z kolei, działają na umysł człowieka jak regulator, mobilizując go do określonych zachowań, a nawet filtrując myśli. O wiele łatwiej jest dostrzec aspekty, które potrzymają negatywny nastrój, niż te które mogłyby podważyć jego słuszność. Z tego powodu, […]

Bariery w komunikacji z osobami w wieku podeszłym

Komunikacja jest ważnym elementem naszego życia. Służy do wymiany informacji, dzielenia się przeżyciami, ale co najważniejsze, jest formą rozrywki. Komunikujemy się nieprzerwanie, nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi, nie tylko słownie, ale też za pomocą gestów, postawy ciała czy mimiki twarzy. Dzięki temu czujemy się częścią pewnej społeczności. Niestety, czasem napotykamy na tej płaszczyźnie trudności. Poniższy artykuł poruszać będzie problematykę […]